Hotel Slunce

Jesenická 4, 768 335 Rýmařov, Tel.: +420 554 212 790, E-mail: hotelslunce@jeseniky.com


  • Hotel Slunce Jeseníky

PROVOZNÍ ŘÁD BOWLINGU

1. Návštěvníci bowlingu jsou povinni respektovat provozní řád, požární a poplachové směrnice a pokyny personálu.

2. Hráč je povinen se dostavit 10 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha právo dráhu(y) obsadit dalším zájemcem.

3. Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.

4. Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém Hotelu Slunce Aquacentra s.r.o, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry.

5. Drobné provozní závady, které způsobí přerušení hry na krátkou dobu nemohou být odečteny z placeného času.

6. Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi nebo v ponožkách.

7. Prostor rozběhu před čarou odhozu - Upozorňujeme hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění. Dále upozorňujeme hráče na riziko úrazu při neopatrném odebírání koulí z podavače (v žádném případě nesahejte do vnitřku podavače)

8. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen se řídit pokyny obsluhujícího personálu.

9. Dítě do 12 let může hrát bowling pouze v doprovodu dospělé osoby.

10. Hra a pohyb v gowlingovém prostoru je na vlastní nebezpečí.

Hráčům je zakázáno :

  • vstupovat za čáru odhozu
  • vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud není dráha zapnutá,
  • vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se shrnovací závora nezvedla a zůstala v dolní poloze - pokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule vstupovat na bowlingovou dráhu
  • vstupovat na rozběh dráhy s jídlem a pitím
  • vstupovat na rozběh dráhy s cigaretou, doutníkem či dýmkou
  • vstupovat na rozběh dráhy na boso
  • ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů
  • dotýkat se a jinak poškozovat tapetové stěny bowlingu

11. Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup dobowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně zakázán.

12. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.

13. Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehrané hry.

14. Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.

15. V případě úmyslného poškození dráhy nebo zařízení bowlingu má vedení Hotelu Slunce Aquacentra s.r.o. právo na náhradu způsobené škody.

16. Stížnosti a připomínky je možno zaznamenat do „Provozní knihy“ nebo je projednat osobně s provozním pracovníkem bowlingu.

17. Při opakovaném porušování tohoto provozního řádu může být hráč vykázán z prostoru herny

18. V zájmu zajištění Vaší bezpečnosti mohou být některé prostory této budovy zabezpečeny a snímány bezpečnostní kamerou. Veškeré záznamy budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Záznamů může být použito pouze za podmínek stanovených platným právním řádem.

19. Hráči a návštěvníci jsou povinni se tímto provozním řádem řídit. Zahájení a ukončení provozu je stanoveno otevírací dobou podniku a návštěvníci jsou povinni ji respektovat.

HORSKÁ CHATA SLUNCE

Hledáte chatu či chalupu pro ubytování v Jeseníkách pro partu přátel nebo rodinu? Pak si zarezervujte nově zrekonstruovanou Chatu Slunce v Karlově pod Pradědem (kapacita 12 osob).